桑皮蜜炒桔梗赤苓甘草生藿香陈皮木通引用姜皮灯心水煎服,脾疳面黄肌消瘦

疳疾肿胀面浮光,传化失宜脾肺伤,气逆喘欬胸膈满,御苑匀气服最良。

小儿疳病肿胀之证,气逆喘咳,胸膈痞闷,肚腹肿胀,面色浮光,多因传化失宜,脾肺两伤所致,古法主御苑匀气散。

大人为劳小儿疳,乳食伤脾是病原,甘肥失节生积热,气血津液被熬煎。初患尿泔午潮热,日久青筋肚大坚,面色青黄肌肉瘦,皮毛憔悴眼睛HT

御苑匀气散–《证治准绳·幼科》卷八

丹溪云∶脾虚不能制水,肾虚不能行水。胃与脾合为水谷之海,因脾虚而不能传化,肾水泛滥,反得以浸渍脾土,于是三焦停滞,经络壅塞,水渗于皮肤,注于肌肉而发肿也。其状,自目胞下微起,肢体重着,咳嗽怔忡,股间清冷,小便涩黄,皮薄而光,手按成凹,举手即满是也。古方有十种论证∶以短气不得卧为心水,两胁紧痛为肝水,大便鸭溏为肺水,四肢苦重为脾水,腰痛足冷为肾水,口苦咽干为胆水,下虚上实为大肠水,腹急肢瘦为膀胱水,小便秘涩为胃水,小腹急满为小肠水。诸家只知治湿多利小便之说,执此一途,用诸利水之药,往往多死。殊不知脾极虚损,虽劫目前,水气复来,束手待毙。大都小儿尤是饮食伤脾,不能行水而作胀肿。只用实脾为主,佐之分证治而得之矣。

[注]

〔真按〕疳者干也,灼津液而干于内者多,窒枢机而肿于外者少,此证宜平其乖逆之气,复其传化之权,方用炒枳实一钱,制野术钱半,蜜炙桑皮钱半,广木香五分,姜制竹茹钱半,大腹皮六分,茯苓皮三钱,小青皮三分,留白陈皮五分,方通草五分,引用丝瓜络三寸。

大人者,十五岁以上也,病则为劳;若十五岁以下者,皆名为疳。缘所禀之气血虚弱,脏腑娇嫩,易于受伤。或因乳食过饱,或因肥甘无节,停滞中脘,传化迟滞,肠胃渐伤,则生积热。热盛成疳,则消耗气血,煎灼津液。凡疳病初起,尿如米泔,午后潮热。

【处方】桑白皮60克,净陈皮45克,桔梗(炒)甘草(炙)赤茯苓各30克,藿香15克,木通120克。

脉候

疳病肿胀之证,多因传化失宜,以致肺脾两伤,现证气逆喘欬,胸膈痞闷,肚腹肿胀,面色浮光,宜用御苑匀气散治之,其肿胀自消矣。

日久失治,致令青筋暴露,肚大坚硬,面色青黄,肌肉消瘦,皮毛憔悴,眼睛发HT
,而疳证成矣。然当分其所属而治之,庶不致有误也。

【功能主治】治小儿疳疾,脾肺气逆,喘咳面浮,胸膈痞闷,小便不利。

《脉经》云∶水病脉洪大者可治;微细者不可治。水病胀闭,其脉大软者生;沉细虚小者死。水病腹大如鼓,实者生,虚者死。

桑皮蜜炒桔梗赤苓甘草生藿香陈皮木通引用姜皮灯心水煎服。

脾疳

【用法用量】上药加生姜,水煎服。

治法

疳久脾虚肿胀生,御苑匀气有奇功,桑皮桔梗赤苓草,藿香陈皮合木通。

脾疳面黄肌消瘦,身热困倦喜睡眠,心下痞硬满肿胀,卧冷食泥腹痛坚,头大颈细食懒进,吐泻烦渴便腥粘,攻积消疳肥儿治,补脾参苓白术先。

【摘录】《证治准绳·幼科》卷八

水肿不治证

脾属土,色黄主肌肉。故脾疳则见面黄,肌肉消瘦,身体发热,困倦喜睡,心下痞硬,乳食懒进,睡卧喜冷,好食泥土,肚腹坚硬疼痛,头大颈细,有时吐泻,口干烦渴,大便腥粘之证也。宜先攻其积,用消疳理脾汤、肥儿丸主之。积退然后调理其脾,以参苓白术散主之。

凡水肿先起于四肢,而后归于腹者不治。大便滑泄与夫唇黑、缺盆平、脐突、足平、背平,或肉硬,或手掌平,或男从脚下肿而上,女从身上肿而下,并皆不治。

消疳理脾汤

药方

芜荑 三棱 莪术 青皮 陈皮 芦荟 槟榔 使君子肉 甘草 川黄连 胡黄连 麦芽 神曲

分气饮 治小儿肿胀作喘,气短而急,四肢浮肿。

引用灯心,水煎服。

桔梗 赤茯苓 陈皮 桑白皮 大腹皮 枳壳 半夏 甘草真苏子 紫苏 草果 加木通

消疳理脾用芜荑,三棱莪术青陈皮,芦荟槟榔使君草,川连胡连麦芽曲。

上咀,每服二钱,水一盏,姜三片、枣一枚同煎。

肥儿丸

温脾散 治小儿脾不和,虚胀不乳食,憎寒壮热,困倦无力。

人参 白术 茯苓 黄连 胡黄连 使君子肉 神曲 麦芽 山楂肉 甘草 芦荟

诃子肉 人参 甘草 白术 木香 茯苓 藿香陈皮 黄 桔梗

上为末,黄米糊丸,如黍米大,每服二三十丸,米汤化下。

上未,每服二钱,姜、枣煎服。

参苓白术散

大橘皮汤 治湿热内攻,腹胀水肿,小便不利,大便滑泄。

人参 茯苓 白术 扁豆 薏米 山药 陈皮 缩砂 桔梗 甘草 建莲子

陈皮 木香 滑石 槟榔 茯苓 猪苓 白术 泽泻 肉桂 甘草

共为细末,每服一钱,老米汤调服。

上咀,每服三钱,水一盏煎服。

疳泻

实脾散 治小儿阴水发肿,用此先实脾土。

疳疾伤脾因作泻,先清后补为妙诀,初宜清热和中汤,久泻参苓白术捷。

浓朴 白术 木瓜 木香 干姜 草果仁 大腹皮 附子 白茯苓 甘草

疳泻之证,多缘积热伤脾,以致水谷不分,频频作泻,法当清热渗湿,以清热和中汤主之。若泻久不愈,当渐为调理,参苓白术散主之。

上咀,每服三钱,姜、枣水煎服。

清热和中汤

疏凿饮子 治水气通身浮肿,喘呼气急,烦渴,大小便不利。

白术 陈皮 浓朴 赤苓 黄连 神曲 谷芽 使君子 生甘草 泽泻

加味五皮饮 治小儿四肢肿满,阳水、阴水皆可服之。

引用灯心,水煎服。

茯苓皮 五加皮 地骨皮 生姜皮 大腹皮 木瓜

疳久泄泻名疳泻,清热和中功甚捷,白术陈浓赤苓连,神谷使君草泽泻。

上作一服,水煎。一方用陈皮、桑白皮,无五加皮。

参苓白术散

消肿丸 治小儿水肿喘满,小便不利。

疳肿胀

滑石 木通 白术 黑牵牛 通脱木 茯苓 茯神 半夏 陈皮 木香瞿麦穗 丁香

疳疾肿胀面浮光,传化失宜脾肺伤,气逆喘咳胸膈满,御苑匀气服最良。

上为末,酒糊丸,梧桐子大。每服二十丸,空心,麦门冬、灯芯汤下。

疳疾肿胀之证,多因传化失宜,以致脾肺两伤。现证气逆喘咳,胸膈痞闷,肚腹肿胀,面色浮光。宜用御苑匀气散治之,其肿胀自消矣。

退肿塌气散 治惊木、积水。用饮过多,停积于脾,故四肢浮肿。

御苑匀气散

萝卜子 赤小豆 陈皮 木香 甘草

桑皮 桔梗 赤苓 甘草 藿香 陈皮 木通

上咀,姜、枣煎,三岁儿每服二钱。

引用姜皮、灯心,水煎服。

匀气散 治脾肺气逆喘嗽,面浮,小便不利。

疳久脾虚肿胀生,御苑匀气有奇功,桑皮桔梗赤苓草,藿香陈皮合木通。

桑白皮 桔梗 赤茯苓 甘草 陈皮 藿香 木通

疳痢

上咀,每服二钱,姜、灯芯煎服。

疳疾日久频下痢,多缘肠胃热凝滞,或赤或白腹窘急,香连导滞为妙剂。

三棱丸 治小儿停积,腹胁胀满,干呕恶心,全不入食。

疳痢之由,皆因热结肠胃所致。故痢时或赤或白,腹中窘痛,急用香连导滞汤治之,其痢自愈。

三棱 木香 神曲 陈皮 半夏 丁香 桂心

香连导滞汤

上为末,面糊丸,粟米大。乳食后姜汤下二十丸。

青皮 陈皮 浓朴 川黄连 生甘草 山楂 神曲 木香 槟榔 大黄

引用灯心,水煎服。

疳久下痢名疳痢,香连导滞功最良,青陈浓朴川连草,楂曲木香槟大黄。

肝疳

肝疳面目爪甲青,眼生眵泪涩难睁,摇头揉目合面卧,耳流脓水湿疮生,腹大青筋身羸瘦,燥渴烦急粪带青,清热柴胡同芦荟,调养逍遥抑肝灵。

肝属木,色青主筋。故肝疳则见面目爪甲皆青,眼生眵泪,隐涩难睁,摇头揉目,合面睡卧,耳疮流脓,腹大青筋,身体羸瘦,燥渴烦急,粪青如苔之证也。治宜先清其热,用柴胡清肝散,芦荟肥儿丸主之。若病势稍退,当以逍遥散、抑肝扶脾汤调理。

柴胡清肝散

银柴胡 栀子 连翘 胡黄连 生地黄 赤芍 龙胆草 青皮 甘草

引用灯心、竹叶,水煎服。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注